Japan still has no racism laws

k

[L.A., USA. Cop Wesley Snipes deals with criminal Japanese]
Wesley Snipes: You stupid little shit! Fuck off!
Sean Connery: Can I quote you on that, sir?
Wesley Snipes: Japan-bashing? You?
Wesley Snipes: What’ll they think of next?
Sean Connery: Next?
Sean Connery: Next they’ll call you a racist.
> Film: Rising Sun, 1981.

Suprisingly, Wesley could say that in Japan. This is because Japan is one of the few countries in the world without laws for racism. Now an UN organisation complains about it. Continue reading

Posted in Politics | Tagged , , | Leave a comment

Nederlanders betalen meest voor bankveranderingen

Nergens hebben banken de kosten van de nieuwe regels zo sterk aan klanten doorberekend als in Nederland. Interessanter is de samenwerking tussen DNB, min Fin en de banken om de klanten te laten bloeden om de banken weer gezond te krijgen, en dat de banken daardoor relatief zelf weinig hoefden te bloeden. Een typisch Nederlandse ‘oplossing’.

De drie grote banken, ING, Rabobank en ABN Amro waren niet bereikbaar voor commentaar, of lieten een reactie over aan hun lobbygroep, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB toelichting kan niet echt erkend worden als terecht. [nrc]

Posted in Other Interest | Tagged , , , , , | Leave a comment

Punk Economics – Lessons from the Banking Crisis

Punk Economics – Lessons from the Banking Crisis

Posted in Other Interest | Tagged , | Leave a comment

Atoombommen stoppen geen oorlogen

Zorgden de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki voor het einde van de Tweede Wereldoorlog bij Japan? Recente inzichten leidde tot de definitieve conclusie: Nee.

9 Augustus 1945, dat was drie hele dagen na de atoombom op Hiroshima, kwam de Japanse oorlogsraad bijeen. Eerder kon de raad niet bijeenkomen, omdat verschillende leden andere, belangrijkere bezigheden hadden. Met andere woorden: de atoombom op Hiroshima maakte niet zo’n indruk op de Japanse leiders. Ook de tweede atoombom deed dat niet. Pas toen de Raad al in vergadering was, kwam het nieuws binnen van de luchtaanval op Nagasaki. Maar dit had geen enkele invloed op het gesprek dat werd gevoerd. De standpunten waren al bepaald. De Sovjet-Unie viel in de vroege ochtend van 9 augustus de Japanners aan in Mantsjoerije en versloeg ze. Japan moest nu plotseling twee vijanden bevechten, een totale verrassing. Stalin stuurde geen oorlogsverklaring of bemiddeling, een invasie van Japan zelf was aanstaande.

Een Russische bezetting van Japan was een horrorscenario voor de Japanse leiders.
Ze voelden aan – waarschijnlijk terecht – dat er dan weinig over zou blijven van de Japanse cultuur en het keizerlijke systeem. Dit is een angst die in Japan bestaat sinds de Mongolen. Anders dan vele Aziatische landen is Japan nooit bezet geweest door de Mongolen. Bij een Amerikaanse bezetting bestond daarentegen de kans op behoud van de keizer en waren de Japanners dus beter af. Met deze realiteit voor ogen werd na de aanval van de Sovjets de Opperste Oorlogsraad in allerijl bijeen geroepen. Het besluit was snel genomen: Japan gaf zich onvoorwaardelijk over.

De verwoesting van de hele aarde, de nucluaire winter en de daadwerkelijke stralingsgevolgen werden pas in de jaren 50 en 60 een angst. Atoombommen zorgen sindsdien voor meer pacificatie.
Bij Vietnam wel, maar niet bij China met Korea. Echter, we zijn nog niet af van de randoorlogen.
De angst blijft.

Posted in Politics | Tagged , | Leave a comment