Atoombommen stoppen geen oorlogen

Zorgden de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki voor het einde van de Tweede Wereldoorlog bij Japan? Recente inzichten leidde tot de definitieve conclusie: Nee.

9 Augustus 1945, dat was drie hele dagen na de atoombom op Hiroshima, kwam de Japanse oorlogsraad bijeen. Eerder kon de raad niet bijeenkomen, omdat verschillende leden andere, belangrijkere bezigheden hadden. Met andere woorden: de atoombom op Hiroshima maakte niet zo’n indruk op de Japanse leiders. Ook de tweede atoombom deed dat niet. Pas toen de Raad al in vergadering was, kwam het nieuws binnen van de luchtaanval op Nagasaki. Maar dit had geen enkele invloed op het gesprek dat werd gevoerd. De standpunten waren al bepaald. De Sovjet-Unie viel in de vroege ochtend van 9 augustus de Japanners aan in Mantsjoerije en versloeg ze. Japan moest nu plotseling twee vijanden bevechten, een totale verrassing. Stalin stuurde geen oorlogsverklaring of bemiddeling, een invasie van Japan zelf was aanstaande.

Een Russische bezetting van Japan was een horrorscenario voor de Japanse leiders.
Ze voelden aan – waarschijnlijk terecht – dat er dan weinig over zou blijven van de Japanse cultuur en het keizerlijke systeem. Dit is een angst die in Japan bestaat sinds de Mongolen. Anders dan vele Aziatische landen is Japan nooit bezet geweest door de Mongolen. Bij een Amerikaanse bezetting bestond daarentegen de kans op behoud van de keizer en waren de Japanners dus beter af. Met deze realiteit voor ogen werd na de aanval van de Sovjets de Opperste Oorlogsraad in allerijl bijeen geroepen. Het besluit was snel genomen: Japan gaf zich onvoorwaardelijk over.

De verwoesting van de hele aarde, de nucluaire winter en de daadwerkelijke stralingsgevolgen werden pas in de jaren 50 en 60 een angst. Atoombommen zorgen sindsdien voor meer pacificatie.
Bij Vietnam wel, maar niet bij China met Korea. Echter, we zijn nog niet af van de randoorlogen.
De angst blijft.

Posted in Politics | Tagged , | Leave a comment

Stereotypes of the Netherlands

pp

Inspired by the New Jersey map, and used as a fun exercise in both mapmaking and summing up my own knowledge of my home country. Obviously this is no hard science (or whatever form of science, for that matter), but, you know, it’s a map. Maps are cool.

See also CGP Grey video.

Posted in Dutch, Humor | Tagged | Leave a comment

Overheids lasten verzwaringen gaan door

k

Het gerucht wordt nu geplugd dat er wel een half miljard aan cadeautjes aankomt. Vertaald naar de realiteit bedoelen ze dat er niet een kleine zeven miljard structureel per jaar bij de burger wordt weggehaald, maar ‘slechts’ ruim zes. Sterker nog, de staat bezuinigt niet de laatste jaren, maar verhoogt de lasten en noemt dat verschil met de uitgaven dan “bezuinigen”.
De financiele onzekerheid is ondertussen door hetzelfde kabinet niet verkleint. Goedbedoelde ontlasting van de overheid, betekent niet-werkende rompslomp voor bedrijven en ZZP’ers.

Posted in Dutch | Leave a comment

Israel’s Military Plan in Gaza, and the Strengthening of Hamas

A Palestinian man cries as he holds the dead body of his young brother shortly after he was killed
A Palestinian man cries as he holds the dead body of his young brother shortly after he was killed

In Gaza today there are thousands of Anne Franks, but their words are rarely seen by Americans. The most painful feeling is when your life is not counted as fully human, is not valued as much as the lives of those who are trying to kill you. When your feelings and your soul mean nothing.

Great article on the Huffington Post by Fanack Editor Taghreed El-Khodary!

Posted in Politics | Tagged , , , | Leave a comment